جمعه 1 تير 1397 _ 07 شوال 1439 _ 22 ژوئن 2018
جستجو :
  برچسب شده با روز خبرنگار
مطالب/ خبرنگاران ، طلایه داران جبهه آگاهی و چشم بینا و زبان گویای مردم هستند.                            
      17 مرداد ماه روز خبرنگار بر همه خبرنگاران و روزنامه نگاران گرامی باد
سه شنبه 17 مرداد 1396