سه شنبه 29 خرداد 1397 _ _ 10 ژانویه 776
جستجو :
  برچسب شده با بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)
مطالب/ واگذاری امور داروئی شبکه بهداشت و درمان میانه (بیمارستان خاتم الانبیاء ( ص )                            
      دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نظر داردخدمات داروئی سرپائی و بستری بیمارستان خاتم الانبیاء( ص ) میانه را به صورت شبانه روزی از طریق برگزاری مزایده به بخش غیر دولتی واگذار نماید . لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ 96/4/3 لغایت 96/4/10 جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس میانه خیابان شهید معیری ستاد شبکه بهداشت ودرمان اتاق دبیرخانه مراجعه نمایند...
شنبه 3 تير 1396
مطالب/ تولد اولین نوزاد سال ۹۶ در بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) میانه                            
      ...
سه شنبه 8 فروردين 1396