سه شنبه 29 خرداد 1397 _ _ 10 ژانویه 776
جستجو :
  برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی
مطالب/ افتتاح بیمارستان برکت امام خمینی (ره) میانه با حضور وزیر بهداشت                            
      دکتر هاشمی وزیربهداشت ودرمان آموزش پزشکی به همراه دکتر جبارزاده استاندارآذربایجانشرقی و دکترصومی رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز به منظور افتتاح وبهره برداری از بیمارستان امام خمینی (ره) میانه درشهرستان میانه حضور یافتند ...
دوشنبه 18 بهمن 1395
صفحات/ مرکز مشاوره                            
      مراکز مشاوره بیماري هاي رفتاري
سه شنبه 23 دي 1393