چهارشنبه 2 خرداد 1397 _ _ 12 دسامبر 775
جستجو :
  برچسب شده با دکتر محمدحسین صومی
مطالب/ دکترمحمدحسین صومی در پاسخ به اظهارات یکی از نمایندگان مردم میانه:                            
      رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در پاسخ به اظهارات یکی از نمایندگان میانه در آیین افتتاح بیمارستان ۹۶ تختخوابی برکت امام خمینی(ره) میانه مبنی بر استفاده از تجهیزات دست دوم و هزینه های ساخت این بیمارستان، توضیحاتی ارائه کرد...
دوشنبه 18 بهمن 1395