چهارشنبه 2 خرداد 1397 _ _ 12 دسامبر 775
جستجو :
  عکس روز
 
 
امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
 
 
  پزشک خانواده

از کلیه پزشکان محترم عمومی، پزشکان متخصص کودکان و پزشکی اجتماعی، پزشکان عفونی و داخلی، ماما، پرستار، کارشناسان بهداشت خانواده، بهداشت محیط و بیماریها دعوت می شود برای ثبت نام به سامانه خدمات سلامت ایرانیان به آدرس اینترنتی http://fpqa.behdasht.gov.ir مراجعه فرمایند .

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های مسئول سیستم گسترش شبکه ( 52242620-041 ) و یا رئیس مرکز بهداشت ( 52234650-041 ) تماس حاصل فرمایید . 
 
        «
دستورالعمل برنامه پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع در مناطق شهری نسخه 02 »