سه شنبه 29 خرداد 1397 _ _ 10 ژانویه 776
جستجو :
  گزارش روزانه عملکرد هفته سلامت 1396
 
گزارش روزانه عملکرد هفته سلامت سال ۱۳۹۶
 
 
 1. اقدامات انجام گرفته قبل ازاجرای هفته سلامت
  1. برگزاری جلسات هماهنگی درون بخشی
  2. برگزاری جلسات هماهنگی برون  بخشی ادارات وسازمانهای شهرستان میانه
 
 1. اقدامات انجام گرفته در هفته سلامت
 
 
   
  • برنامه صبحانه سالم در هنرستان دخترانه موحد
   
 • روز سوم 1396/02/03
  •