سه شنبه 29 خرداد 1397 _ _ 10 ژانویه 776
جستجو :
  عکس روز
 
 
امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
 
 
  مدیریت شبکه بهداشت و درمان میانه

 

 

نام و نام خانوادگي : صمد طاهری

تحصیلات : دکترای پزشک عمومی

پست الکترونیکی : samad_thr@yahoo.com

تلفن دفتر مدیریت :   52234686- 041

سوابق كاري :

دكتر صمد طاهري متولد سال  1348 و فارغ التحصیل رشته پزشکی در سال 1373 از دانشگاه علوم پزشکی تبریز بوده و سوابق كاري وي شامل:

1-پزشک مرکز بهداشتی و درمانی روستایی دیزج از سال 76 لغایت 77.

2-معاون بهداشتی و کارشناس مسئول گسترش  شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسکو از سال77  لغایت 1379.

3-مسئول مرکز بهداشتی و درمانی و اورژانس شبانه روزی بستان آباد از سال 79 لغایت 81 .

4-معاون بهداشتی و کارشناس مسئول گسترش شبکه بهداشت و درمان شهرستان بستان آباد درسالهاي 81 و82 .

5-پزشک مرکز بهداشتی درمانی روستایی آلانق درسالهاي 82 و 83 .

6-کارشناس آموزش بهداشت مرکز بهداشت شهرستان تبریز ازسال 83 لغايت 85.

7-رئیس بیمارستان امام حسین (ع)هشترود ازبهمن 85 تا 17/3/89 .

8-سرپرست شبکه بهداشت و درمان چاراویماق از تاریخ 18/3/89 تا 7/4/90.

9-مدير شبكه بهداشت و درمان ميانه از تاريخ 8/4/90 تاكنون.