سه شنبه 29 خرداد 1397 _ _ 10 ژانویه 776
جستجو :
  عکس روز
 
 
امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
  روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان میانه


 نام و نام خانوادگی مسئول: مجید نوبخت
سمت:
مسئول روابط عمومي و طرح تکریم ارباب رجوع
تحصیلات:
كارشناس روانشناسي عمومي

شرح وظایف:

1 -گردآوري وتدوين گزارش برنامه هاو عملكردهاو فعاليتهاي سازمان به منظوربرنامه ريزي ، اطلاع رساني به مسئولان و مردم و انعكاس آن در رسانه ها جهت تنوير افكار عمومي.

2-جمع آوري پيشنهادات وانتقادات مردم و كاركنان در خصوص عملكردها و فعاليتهاي سازمان به منظور ترغيب كاركنان به مشاركت هرچه موثر تر در بهبود جريان امور سازمان- برقراري ارتباط دو سويه ارباب رجوع و همكاران با مديران و مسئولان.

3- تدارك و تمهيدات لازم براي پاسخگويي وراهنمايي ارباب رجوع(پاسخگويي به تماسهاي تلفني-پيامگير، صندوق پستي،صندوق پيشنهادات، و وب سايت و.....)

4-اطلاع يابي از افكار عمومي در كنار اطلاع رساني و تاثير پذيري از افكار عمومي در كنار تاثير گذاري برآنها (تحليل محتواي مطبوعات و رسانه ها وتحليل تماسها  و مكاتبات مردمي از داخل و بيرون از سازمان)

5-انتشار اطلاعيه و تهيه موارد انتشاراتي به منظور معرفي سازمان  

6-پوشش تصويري مراسم و رويدادها،تهيه آرشيو عكس وتصوير از سازمان و طرحها و برنامه ها.

7-تلاش براي تقويت هرچه بيشتر روحيه تفاهم بين كاركنان و مديران و هدايت و توسعه بهداشت رواني در محيط كار (امنيت فكري)

8-برگزاري و مشاركت در همايشها وكنفرانس و مناسبتها.

سوابق کاری:

مسئول امور عمومي و داروخانه در مراكز بهداشتي و درماني

مسئول دفتر سرپرست شبكه بهداشت و درمان ميانه

مسئول روابط عمومي شبكه بهداشت و درمان ميانه