چهارشنبه 2 خرداد 1397 _ _ 12 دسامبر 775
جستجو :
  عکس روز
 
 
امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
 
 
  مراکز روستایی

کد شهرستان: 041

ردیف

نام مرکز

شماره تلفن

1

مرکز بهداشتی درمانی روستایی آچاچی

52272724

2

مرکز بهداشتی درمانی روستایی آرموداق

52361428

3

مرکز بهداشتی درمانی روستایی آونلیق

52363368

4

مرکز بهداشتی درمانی روستایی ایشلق

52367420

5

مرکز بهداشتی درمانی روستایی خاتون آباد

52412100

6

مرکز بهداشتی درمانی روستایی شیخدرآباد

52291350

7

مرکز بهداشتی درمانی روستایی صومعه علیا

52462200

8

مرکز بهداشتی درمانی روستایی طوق

52213344

9

مرکز بهداشتی درمانی روستایی غریبدوست

52469555

10

مرکز بهداشتی درمانی روستایی قره بلاغ

52313355

11

مرکز بهداشتی درمانی روستایی گوگدرق

52413414

12

مرکز بهداشتی درمانی روستایی گوندوغدی

52263437

13

مرکز بهداشتی درمانی روستایی ملک

52393400

14

مرکز بهداشتی درمانی روستایی ممان

52261439

15

مرکز بهداشتی درمانی روستایی ورنکش

52433399

16

مرکز بهداشتی درمانی روستایی یالقوز آغاج

52425139