پنجشنبه 29 شهريور 1397 _ 09 محرم 1440 _ 20 سپتامبر 2018
جستجو :
تاریخ : چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397     |     کد : 344

آگهي پذيرش نیروی قراردادی از محل برنامه پزشک خانواده روستایی

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني تبریز به استناد بند 7 ماده 6دستورالعمل نسخه 18 برنامه پزشک خانواده  روستایی داوطلب مي پذيرد...

 آگهي پذيرش نیروی قراردادی از محل برنامه پزشک خانواده روستایی  
 
اطلاعيه
     آگهي پذيرش نیروی قراردادی از محل برنامه پزشک خانواده روستایی
 
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني تبریز به استناد بند 7 ماده 6دستورالعمل نسخه 18 برنامه پزشک خانواده  روستایی داوطلب مي پذيرد.
شرايط ثبت نام
الف - شرایط عمومی داوطلبان : 
1 - اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي كشور
2 - داشتن تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران
3 - التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
4 - داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت (ويژه برادران)
 ( معافیت پزشکی در صورتی پذيرفته خواهد شد که بر اساس اعلام شورای پزشكي دانشگاه و تأیید حوزۀ معاونت بهداشت با وظایف محوله  منافات نداشته باشد.)
5 - عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روانگردان
6 - عدم سابقه محكوميت جزائي مؤثر
7 - داشتن سلامت جسماني و رواني، اجتماعي و توانايي براي انجام كار (به تائید پزشک معتمد شهرستان)
8 -  نداشتن سابقه اخراج از  واحد هاي دانشگاه علوم پزشکی
9 - داوطلبان نبايد مستخدم رسمي، ثابت و پيماني و يا بازخريد خدمت ساير دستگاه هاي دولتي باشند.
10 -  نداشتن منع استخدام در دستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی
11 – دارا بودن حداقل 20 و حداکثر 35 سال سن 
 
ب- شرایط اختصاصی داوطلبان: 
دارا بودن مدرک تحصیلی بر اساس شغل مورد نظر (به مدارک پایینتر و بالاتر و سایر رشته های  تحصیلی ترتیب اثر داده نخواهد شد ) 
ج - نحوه سنجش میزان آمادگی داوطلبان: 
گزینش از محل مجوز برنامه  پزشک خانواده در سه مرحله صورت می پذیرد:
1-  برگزاری سنجش آمادگی کتبی (منابع آزمون در جدول مشخص گردیده است )
2- انجام بررسی توسط کمیته استخدام شهرستان (متشکل از رئیس شبکه بهداشت و درمان، معاون بهداشت شبکه، کارشناس مسئول گسترش، کارشناس مسئول واحد مربوطه، مسئول حراست ، کارگزین مرکز بهداشت شهرستان ) برای سنجش صلاحیت عمومی داوطلبان
3 – انجام آزمون عملی توسط گروه مربوطه در مرکز بهداشت استان  بمنظور سنجش مهارت  عملی داوطلبان

بدیهی است انتخاب نهایی پذیرفته شدگان بر اساس کسب نمره کل در آزمون( کتبی و مصاحبه) به صورت فضلي خواهد بود .
 
مدارك مورد نياز:
1- تقاضاي كتبي و درخواست ثبت نام
2- رضايت نامه سرپرست مبنی بر موافقت برای خدمت مطابق دستورالعمل های وزارت بهداشت ( برای واجدین شرایط مؤنث)
3- اصل و تصوير مدرك تحصيلي
4- اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه
5- اصل و تصوير كارت ملي
6- 2 قطعه عكس 4*3 كه مشخصات داوطلب در پشت آن نوشته شده باشد.
7- تائيديه سكونت داوطلب درمحل از طرف مرکز سلامت (ارائه این مدرک اختیاری است)
8- گواهي پايان خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانونی برای مردان
9- تائيديه سلامت جسمي و رواني توسط پزشک مرکز بهداشتی و درمانی ( بعد از قبولی )
10- گواهي عدم سوء پيشينه ( بعد از قبولی )
11- گواهي عدم اعتياد ( بعد از قبولی )
12- گواهی ایثارگری ( اختیاری )

کمیته مصاحبه شهرستان پس از بررسی مدارک متقاضیان و تایید صحت آن به متقاضیان اجازه شرکت در آزمون کتبی را خواهد داد .
نحوه  تعیین سطح صلاحیت داوطلبان:  
1 – برگزاری سنجش کتبی توانمندی داوطلبان                                                                        50نمره
تبصره : در صورتی که تعداد داوطلبین هر رشته  از تعداد نیروی انسانی مورد نیاز کم باشد نیاز به آزمون کتبی نبوده و متقاضیان وارد مرحله مصاحبه خواهند شد .
2 – پس از اعلام نتیجه به داوطلبان  و رسیدگی به شکایات توسط کمیته شهرستان ،  بر اساس موارد زیر بررسی انجام خواهد گرفت:
الف–سابقه سکونت اخیر خانوادگی در شهرستان به گواهی مرکز سلامت مربوطه (بازای هر سال 2 امتیاز)20 امتیاز
ب – گذراندن طرح نیروی انسانی یا سابقه خدمت در حوزه بهداشت (برای هر سال 2 امتیاز)          4 امتیاز
ج – متاهل بودن                                                                                                              2 امتیاز
د – داشتن تشویق از واحدهای دانشگاهی بعلت کار شاخص بهداشتی درمانی                          1 امتیاز
ذ- ایثارگری                                                                                                                      3 امتیاز
3- پس از جمع نمرات آزمون کتبی و بررسی صلاحیت عمومی داوطلبان ، دو برابر نیروی مورد نیاز شهرستان بر اساس نمرات فضلی جهت بررسی مهارتهای عملی داوطلبان در رابطه با وظایف تخصصی به گروه مربوطه در مرکز بهداشت استان معرفی خواهند شد که پس از انجام مصاحبه نمره مورد نظر ( حداکثر 20 امتیاز ) برای هر داوطلب منظور خواهد گردید.
4- نمره مهارت عملی داوطلبان توسط گروه مربوطه مرکز بهداشت استان جهت اقدام لازم به کمیته استخدام شهرستان ارسال خواهد گردید.
5-  در نهایت نمرات آزمون کتبی، بررسی صلاحیت عمومی و مهارت عملی توسط کمیته استخدام شهرستان جمع گردیده و بر اساس نمرات فضلی داوطلبان نتیجه نهایی استخدام بترتیب اولویت ، مشخص و صورتجلسه مربوطه طی سایر مراحل قانونی (گزینش و ... ) تحویل کارگزینی شهرستان خواهد شد.

مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان مصاحبه و گزینش برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل سنجش و پذیرش از جمله اعلام نتیجه اولیه ، مصاحبه و حتی پذیرش نهایی ، محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است ، از انجام مراجل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم قراردادی حکم مذبور لغو و بلااثر خواهد بودو حق هیچگونه اعتراض وجود نخواهد داشت. 
مهلت ثبت نام 
ثبت نام از روز شنبه مورخ 1397/2/8 تا پایان وقت اداری  روز پنج شنبه  مورخ 1397/2/13  به مدت 6 روز  می باشد.
نحوه ارسال مدارك
داوطلبان مدارك لازم را در مهلت تعيين شده (روز شنبه مورخ 1397/2/8 تا  پایان وقت اداری  روز پنج شنبه  مورخ 1397/2/13 ) در پاكتA4   قرار داده و راسا" به کارشناس مسئول گسترش مرکز بهداشت شهرستان مربوطه تحویل و رسید دریافت نمایند .
تذكر1: به مداركي كه پس از انقضاء مهلت ثبت نام و یا ناقص ارسال شود ترتيب اثر داده نمي شود. 
تذكر 2: ملاك تاريخ تحويل مدارك به مرکز بهداشت شهرستان  تاريخ ثبت رسید کارشناس مسئول گسترش شهرستان میباشد.
مدراکی که باید تحویل داده شود :(فرم شماره 1 و 2 را از لینک زیر دانلود نموده و پر نمایید)
فرم شماره 1
فرم شماره 2

 زمان و نحوه توزيع كارت ورود به جلسه آزمون
زمان توزیع کارت، از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1397/2/16 لغایت آخر وقت اداری روز دوشنبه  مورخ 1397/2/17 به آدرس : مرکز بهداشت شهرستان مربوطه می باشد .
 زمان و مكان آزمون 
آزمون کتبی در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1397/2/18 در محلی که مرکز بهداشت شهرستان موقع دریافت کارت ورود به جلسه اعلام خواهد نمود انجام خواهد شد.
مصاحبه کمیته شهرستان  از دو برابر ظرفیت پذیرش براساس نمره کتبی در همان روز بعمل خواهد آمد.
تاریخ آزمون مهارتی مرکز بهداشت استان  متعاقبا" اعلام خواهد شد.

جدول پذیرش نیروهای قراردادی بتفکیک رشته و شهرستان از محل برنامه پزشک خانواده روستایی
ردیف شهرستان مدرک تحصیلی تعداد محل اشتغال
1 اسکو کارشناس علوم آزمایشگاه 1 نفر اسفنجان -کلجاه - دیزج
2 آذرشهر کارشناس علوم آزمایشگاه 2 نفر تیمورلو- شیرامین-فیروزسالار- ینگجه
3 بستان آباد کارشناس بهداشت حرفه ای 1 نفر سعید آباد- شماره 2
4 بناب کارشناس علوم آزمایشگاه 2 نفر زاوشت -روشت بزرگ -خوشه مهر- چلغایی-زوارق- قره چپق-چپقلو- خانه برق جدید
کارشناس تغذیه ا نفر مراکز روستایی
5 جلفا کارشناس تغذیه ا نفر مراکز روستایی
6 چاراویماق کارشناس بهداشت محیط ا نفر ذاکرکندی
کارشناس تغذیه ا نفر مراکز روستایی
7 خداآفرین کارشناس علوم آزمایشگاه 3 نفر دو نفر مرد برای (عشقلو-بسطاملو-مردانقم -جانانلو )و یک نفر زن برای خمارلو
مراقب سلامت ناظر(کارشناس یا کاردان بهداشت عمومی با گرایش مبارزه با بیماریها و بهداشت خانواده ) 2 نفر مردانقم-بسطاملو
8 شبستر کارشناس علوم آزمایشگاه 1 نفر مزرعه -سرمند دیزج -امند -نظرلو - علیشاه -سیس
9 عجبشیر کارشناس علوم آزمایشگاه 2 نفر خانیان-مهماندار -شیشوان - شیراز
کارشناس بهداشت محیط ا نفر شیراز
10 کلیبر کارشناس علوم آزمایشگاه 3 نفر آبش احمد (دو نفر) -ایل یوردی-پیغام چای-کلیبر 1و 2
11 مرند کارشناس علوم آزمایشگاه 2 نفر یالقوز آغاج- اردکلو-زنوز-هرزند جدید-یامچی- پیام
12 ملکان کارشناس علوم آزمایشگاه 1 نفر آغمنار-تپه اسماعیل آباد-تازه قلعه- قوریجان- مبارک شهر
دستیار راننده  (تکنسین سلامت دهان دارای گواهینامه رانندگی) 1 نفر مراکز تحت پوشش
13 میانه کارشناس علوم آزمایشگاه 3 نفر آچاچی-اویندیق- ایشلق-غریب دوست-شیخدرآباد-صومعه علیا- قره بولاغ -گویدرق-گوندوغدی-ورنکش-یالقوزآغاج- ترک
کارشناس بهداشت محیط 2 نفر آغکند-گوندوغدی -آچاچی-اونلیق
کارشناس بهداشت حرفه ای 1 نفر مرکز فیاض بخش
دستیار راننده  (تکنسین سلامت دهان دارای گواهینامه رانندگی) 1 نفر مراکز تحت پوشش
14 ورزقان کارشناس علوم آزمایشگاه 1 نفر خاروانا -کاسین -آقابابا -مسقران
کارشناس تغذیه 1 نفر مراکز روستایی
15 هریس کارشناس علوم آزمایشگاه 2 نفر سرند-خرمالو-بیلوردی-خشکناب-خوجه -زرنق- کلوانق
کارشناس بهداشت محیط 1 نفر بخشایش
کارشناس تغذیه 1 نفر مراکز روستایی
16 هشترود کارشناس علوم آزمایشگاه 1 نفر سلوک -ذوالبین
کارشناس تغذیه 1 نفر مراکز روستایی
جمع 41  
 

جدول منابع آزمون

 

ردیف نام رشته منابع آزمون ملاحظات منابع آزمون
1 کارشناس علوم آزمایشگاه شامل کلیه دروس علمی و عملی مرتبط با رشته تحصیلی علوم آزمایشگاهی مطابق با سرفصل های تعیین شده در دوره آموزشی کارشناس آزمایشگاه با اولویت بهداشتی می باشد که شامل دروس :
انگل شناسی پزشکی – قارچ شناسی پزشکی – میکروب شناسی پزشکی - ویروس شناسی پزشکی – خون شناسی پزشکی – بیوشیمی بالینی – ایمنی شناسی و سرولوژی

 
   
2 کارشناس بهداشت محیط
- استانداردهای ملی 1011- 1053- 4208
- wastewater%20standards
- بازرسی از سامانه های تامین آب
- دستورالعمل طغیان
- راهنما کلرسنجی و ثبت نتایج آن در سامانه جامع بازرسی بهداشت محیط
- نمونه برداری از استخرهای شنا
- نمونه برداری از یخ
- نمونه برداری شیمیایی
- نمونه برداری میکروبی از آب آشامیدنی
- آئين نامه بهداشت محيط و مدارس
- چک لیست مدارس
- دستورالعمل بوفه
- gardesh%20kar
- دستورالعمل اجرایی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی


 
  لینک دانلود منابع
3 مراقب سلامت ناظر(کارشناس یا کاردان بهداشت عمومی با گرایش مبارزه با بیماریها و بهداشت خانواده) - برنامه سالانه خانه های بهداشت
- بلوکها و دستورالعملهای بهورزی
 
   
4 کارشناس بهداشت حرفه ای-کلیات مهندسی بهداشت حرفه­ای، دکتر علیرضا چوبینه، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز
- مهندسی صدا و ارتعاش، رستم گل محمدی، انتشارات دانشجو، آخرین ویرایش
- مهندسی روشنایی، رستم گل محمدی، انتشارات دانشجو
- پایش هوا در محیط کار، جلد 1، 2 و3، فروغ السادات دشمن فنا یزدی، انتشارات اندیشه رفیع، فن آوران و فدک ایساتیس
- کتابچه حدود تماس شغلی مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با ویرایش جدید (1395)
- قوانین و مقررات مربوط به موازین بهداشت حرفه ای کشور
- انسان،آنتروپومتری، ارگونومی و طراحی، علیرضا چوبینه، انتشارات کتاب ماد
   
5


دستیار راننده (تکنسین سلامت دهان دارای گواهینامه رانندگی)- آشنایی با وسایل و تجهیزات دندانپزشکی pdf
- کتاب بهورز
- منابع آموزشی برای دستیاران کلینیک
- دستورالعمل نگهداری از تجهیزات کلینیک سیار دندانپزشکی( کابین)
  لینک دانلود منابع
6کارشناس تغذیه
1) بسته آموزشی ویژه کارشناس تغذیه در طرح نوین نظام تحول سلامت در حوزه بهداشت
2) KRAUSE’S FOOD & THE NUTRITION CARE PROCESS (14th ed., 2017)
(فصول 4، 7، 9، 11، 12، 14، 21، 30 و 33 و جداول DRIs)
3) سند ملی تغذیه و امنیت غذایی کشور
  لینک دانلود منابع
 
 
     

 

 
   


نوشته شده در   چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397  ساعت  11:38   توسط   خدیجه موسوی   
ویرایش شده در چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 ساعت 11:46 توسط خدیجه موسوی
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :