دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 _ _
جستجو :
  برچسب شده با شهر ترکمانچای
مطالب/ تخصیص اعتبار برای احداث پایگاه فوریتهای پزشکی 115 شهر ترکمانچای                            
      دکتر صومی رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از مرکز بهداشتی ودرمانی شهرترکمانچای بازدید نمودند ...
پنجشنبه 14 دي 1396
مطالب/ جشنواره غذای سالم درشهر ترکمانچای                            
      جشنواره غذای سالم درشهرترکمانچای باحضور بانوان این شهر درمحل مرکز بهداشتی ودرمانی شبانه روزی شهرترکمانچای برگزارگردید...
سه شنبه 19 ارديبهشت 1396
صفحات/ مراکز شهری روستایی                            
     
چهارشنبه 25 بهمن 1391