دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 _ _
جستجو :
  برچسب شده با مدیر شبکه بهداشت
مطالب/ مدیر جدید شبکه بهداشت ودرمان میانه منصوب شد                            
      با حکم دکتر صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز،  دکترفریدون سیمین فر به عنوان مدیر جدید شبکه بهداشت ودرمان میانه منصوب شد...
سه شنبه 18 ارديبهشت 1397
مطالب/ تجلیل از نیروهای خدماتی شبکه بهداشت ودرمان میانه                            
      ...
سه شنبه 19 ارديبهشت 1396