دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 _ _
جستجو :
  برچسب شده با میلاد امام علی(ع)
مطالب/ تجلیل از همکاران 30 سال خدمت در شبکه بهداشت ودرمان میانه                            
      درآستانه سالروز میلاد حضرت امام علی(ع) وروز پدر درمراسمی با حضور مدیر شبکه و روسای مرکز بهداشت وبیمارستانهاوجمعی ازهمکاران از 38 نفرکارمند شبکه بهداشت ودرمان میانه که اخیراً بازنشسته شده بودند تجلیل وقدردانی گردید...
چهارشنبه 23 فروردين 1396