چهارشنبه 4 بهمن 1396 _ 06 جمادى الأولى 1439 _ 24 ژانویه 2018
جستجو :
  برچسب شده با هفته سلامت مردان
مطالب/ هفته ملی سلامت مردان ایرانی مبارک باد                            
      هفته اول اسفند ماه  هر سال  بعنوان هفته ملی سلامت مردان ایران تعیین شده است ، با توجه به اینکه نامگذاری هفته اول اسفند ماه در کشور ما، با هدف تاکید بر سلامت مردان کشورمان و حساس سازی مردان جامعه ایرانی برای توجه بیشتر به جنبه های مختلف پیشگیری از مخاطرات سلامت بوده است.
پنجشنبه 5 اسفند 1395