چهارشنبه 2 اسفند 1396 _ 05 جمادى الثانية 1439 _ 21 فوریه 2018
جستجو :
  عکس روز
 
 
امروز : 508
ديروز : 409
ماه : 917
 
 
 
  مراکز شهری
کد شهرستان : 041

 ردیف  نام مرکز  شماره تلفن

1

مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 2  (شهید مرسلی)

52224400

2

مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 3  (شهید فایقی)

52234654

3

مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 5 (شهید رجایی )

52229320

4

مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 8    (شهید معیری)

52234656

5

مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 9 ( اندیشه)

52240318