دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 _ _
جستجو :
تاریخ : شنبه 3 تير 1396     |     کد : 311

آگهی مزایده شماره 1 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

واگذاری امور داروئی شبکه بهداشت و درمان میانه (بیمارستان خاتم الانبیاء ( ص )

دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نظر داردخدمات داروئی سرپائی و بستری بیمارستان خاتم الانبیاء( ص ) میانه را به صورت شبانه روزی از طریق برگزاری مزایده به بخش غیر دولتی واگذار نماید . لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ 96/4/3 لغایت 96/4/10 جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس میانه خیابان شهید معیری ستاد شبکه بهداشت ودرمان اتاق دبیرخانه مراجعه نمایند...

دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نظر داردخدمات داروئی سرپائی و بستری بیمارستان خاتم الانبیاء( ص ) میانه را به صورت شبانه روزی  از طریق برگزاری مزایده به بخش غیر دولتی واگذار نماید . لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند   از تاریخ 96/4/3  لغایت 96/4/10 جهت اخذ  اسناد مزایده  به آدرس میانه خیابان شهید معیری ستاد  شبکه بهداشت ودرمان  اتاق دبیرخانه  مراجعه نمایند.
مهلت عودت مدارک شرکت در مزایده درصورت اخذ نظر موافق کمیسیون ماده 20 ازتاریخ 96/4/15  لغایت 96/4/25 ساعت 14 روزیک شنبه به آدرس تبریز ، خیابان گلگشت ، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، طبقه سوم ، اتاق311 ، دفتر محرمانه دانشگاه خواهد بود .
در ضمن زمان گشایش مزایده   در ساعت  15  روز دوشنبه  مورخ 96/4/26 در محل دفتر کمسیون مناقصات و مزایده های  دانشگاه علوم پزشکی تبریز وافع در خیابان گلگشت – ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز – طبقه همکف – مدیریت خدمات پشتیبانی  خواهد بود که حضور نماینده قانونی شرکتها در این جلسات آزاد می باشد.
هزینه درج آگهی  بعهده برنده مزایده خواهد بود .
سپرده شركت در مزايده مبلغ 220/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه یاچک بانكي دروجه دانشگاه علوم پزشکی تبریز  يا واريزنقدی  به حساب سپهر شماره 102056435002 بانك صادرات شعبه شهید بهشتی  مي باشد .شناسه ملی دانشگاه 14002919933 ، کد پستی : 5165665931 کد اقتصادی 411373895154 شناسه پرداخت 910122592                                              
.
                                                                                                                            
                                                                                                              دکترطاهری
                                                                                                      مدیر شبکه بهداشت و درمان میانه


نوشته شده در   شنبه 3 تير 1396  ساعت  13:26   توسط   خدیجه موسوی   
ویرایش شده در *** ساعت -- توسط
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :